vanABBEmuseum
   
De collectie van het Van Abbemuseum bestrijkt een periode van bijna 100 jaar. Na zeventig jaar verzamelen bezit het museum nu circa 2700 kunstwerken, waarvan ongeveer 1000 werken op papier, 700 schilderijen en 1000 sculpturen, installaties en videowerken. Een groot aantal stromingen en stijlen in de Westerse kunst van de twintigste eeuw is vertegenwoordigd.

De toelichting van deze werken is het begin van een groot project dat tot doel heeft om de hele collectie van het Van Abbemuseum te ontsluiten. Graag willen we weten wat uw ervaringen zijn met dit informatiesysteem. Reacties zijn welkom op: info@vanabbemuseum.nl

Deze informatie over de collectie van het Van Abbemuseum is mede tot stand gekomen met steun van de Provincie Noord Brabant.